Bydlení

Bydlení patří mezi základní životní potřeby člověka. Nejde ale o potřebu jedinou. Abychom byli v životě spokojení, je důležité mít také pocit bezpečí a jistoty, pohybovat se v prostředí dobrých mezilidských vztahů a mít možnost věnovat se alespoň občas tomu, co nás skutečně naplňuje.
Se zhoršující se dostupností vlastnického bydlení v Česku ale stále více lidí právě tyto potřeby na úkor bydlení upozaďuje. Jsou nuceni dělat kompromisy, vybírat méně kvalitní či menší byty a při jejich pořízení se vázat hypotékou s vysokými splátkami a příliš dlouhou splatností.
V XPlace však nad bydlením přemýšlíme úplně jinak. Vnímáme ho jako místo, kam je možné se kdykoli uchýlit před okolním světem, vystoupit z role a být sám sebou. Přemýšlíme nad ním, jako nad domovem, který se přizpůsobí Vašim potřebám, kde není třeba vzdávat se svobody.
Kontaktní formulář