Podmínky užívání

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU

společnosti XPlace Services s.r.o., IČO 11985976, se sídlem Hradčanské nám. 56/16, Praha 1 – Hradčany 119 02 (dále jen „Společnost“)

OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Společnost je právnickou osobou poskytující služby spočívající v nabídce nemovitostí, a to zejména bytů, k pronájmu a zprostředkování uzavření nájemní smlouvy.

2. Za účelem výkonu své činnosti provozuje Společnost webové stránky https://www.x-place.cz.

3. Webové stránky https://www.x-place.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání je přípustné za podmínek níže uvedených.

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ

4. Každý, kdo jakýmkoliv způsobem užívá webové stránky (dále jen „Uživatel“), je při jejich užívání povinen zachovávat právní předpisy, dobré mravy a veřejný pořádek.

5. Uživatel se zavazuje, že při používání webových stránek nebude zejména:

a) jakkoliv poškozovat ostatní Uživatele ani Společnost;

b) jakkoliv zasahovat do technické podstaty fungování webových stránek;

c) jakkoliv ohrožovat bezpečnost webových stránek, zejména nebude na webové stránky zasílat nebo na nich rozšiřovat viry a jiné škodlivé programy;

d) šířit na webových stránkách informace a názory porušující právní předpisy, dobré mravy a veřejný pořádek.

6. Společnost umožňuje vytvářet odkaz na tyto webové stránky a používat jej pro osobní potřebu nebo odkaz zveřejňovat na jiných webových stránkách. Používání odkazu na jiných webových stránkách je povoleno pouze při dodržení následujících podmínek:

a) při použití odkazu nebude zasaženo do dobré pověsti Společnosti;

b) použití odkazu nevyvolává klamavý dojem, že Společnost je jakýmkoliv způsobem spojena s provozovatelem daných webových stránek;

c) odkaz není přípustné použít na webových stránkách, jejichž obsah by mohl být považován za nezákonný, diskriminační, urážlivý nebo nemravný.

POVAHA ZVEŘEJNĚNÝCH ÚDAJŮ

7. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách jsou nezávazné a nelze je považovat za nabídku k uzavření smlouvy ani jiného právního úkonu směřujícího ke vzniku jakéhokoliv právního vztahu mezi Společností a Uživatelem.

8. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter. Přestože jsou webové stránky pravidelně aktualizovány, mohou výjimečně obsahovat i neaktuální informace. Společnost proto není odpovědná za aktuálnost poskytnutých informací v případě vzniku škody v důsledku zveřejnění neaktuální informace.

9. Informace uvedené na těchto webových stránkách jsou získány přímo od vlastníků nemovitostí či z veřejných zdrojů. Společnost proto není odpovědná za správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací v případě vzniku škody v důsledku zveřejnění neúplné či nesprávné informace.

10. Společnost též není odpovědná za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jiným subjektem prostřednictvím webových stránek.

11. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách mohou být Společností kdykoliv zcela nebo částečně změněny, upraveny nebo odstraněny.

12. Veškeré údaje, fotografie, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským zákonem a jinými právními předpisy. Mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu Uživatele. Žádné z údajů nemohou být bez předchozího písemného souhlasu Společnosti dále uveřejňovány či rozšiřovány.

13. Podlahovou plochou se v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, rozumí plocha ohraničená vnitřní stranou obvodových zdí bytu, a to včetně vnitřních příček a zabudovaných předmětů, zaokrouhlená na jedno desetinné místo. Podlahová plocha nezahrnuje balkony, lodžie, terasy a společné části nemovitosti včetně sklepa. Podlahová plocha mezonetového bytu nezahrnuje též horní průmět schodiště. Podlahová plocha bytu s galerií nezahrnuje též horní průmět schodiště a plochy pater s podchodovou výškou nižší než 230 cm. Uvedená informace o podlahové ploše má pouze informativní charakter a není vyloučena nepatrná odchylka od skutečné podlahová plochy.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

Kontaktní formulář